Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk hrou AJH
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJLS
Správanie spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Mýtna
    Mýtna 67, 985 53 Mýtna
  • 047/43 97192

Fotogaléria